20 Sep 2017

4D Bitki Besleme

Bitki Besleme Yönetimini İyileştirme Kılavuzu


4D HASSAS BESİN YÖNETİMİ dünya gübre endüstrisi tarafından iyi gübre uygulamaları için kabul edilen yeni bir yenilikçi yaklaşımdır. Bu yaklaşım, tarımsal sistemlerin sürdürülebilirliği için mutlak gerekli olup, besin yönetiminin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını dikkate alır. Kavram, -doğru besin kaynağını, doğru dozda, doğru zamanda, doğru yere uygulama- şeklinde oldukça basit olmakla beraber, uygulaması bilgi-yoğun ve bölgeye-özgüdür.
 
Aşağıda içeriğindeki bölümlerin başlıkları yer alan bu kılavuz, 4D Hassas Besin Yönetimi hakkında temel bilgileri, dünyanın farklı bölgelerinden seçilen pratik örneklerle beraber sizlere ulaştırma amacıyla hazırlanmıştır. 
 
Bölüm 1 Sürdürülebilir Tarımın Hedefleri

Bölüm 2
4D Besin Yönetimi Kavramı

Bölüm 3
Destekleyici Bilimsel İlkeler - Doğru Kaynak

Bölüm 4
Destekleyici Bilimsel İlkeler - Doğru Doz

Bölüm 5
Destekleyici Bilimsel İlkeler - Doğru Zaman

Bölüm 6
Destekleyici Bilimsel İlkeler - Doğru Yer

Bölüm 7
Bütün Çiftliğe Adaptasyon Uygulamaları

Bölüm 8
Destekleyici Uygulamalar

Bölüm 9
Besin Yönetimi Planlaması ve İzlenebilirliği